Skip links

Robot chirurgie van heup- en knieprothesen

Inleiding

Sinds enige jaren bestaat bestaat de MAKO robotchirurgie van de firma Stryker. Het voordeel van deze methode is een optimale plaatsing van de prothese componenten aan de hand van een preoperatieve CT scan. Met deze CT scan wordt het bot gescand en bepaald wat de beste positie van de prothese is in het bot. Tijdens de ingreep worden markers geplaatst die door een camera worden waargenomen. De preoperatieve CT scan wordt als het ware over de patiënt geprojecteerd. Zo weet de robot precies waar de patiënt ligt en hoe de gewrichten georiënteerd zijn.

Bepalen zaagvlakken

Met de markers in het bot weet de robot dus hoe de patiënt ligt, maar nog niet welk deel van het bot moet worden gezaagd. Met een soort pen worden 15 tot 30 punten aangegeven op het bot en geregistreerd door de camera. Als de foutmarge minder dan 0,4 millimeter is, kan de robotarm worden ingesteld en gebruikt worden om de heupkom te frezen of om de knie te zagen.

Plaatsen prothese

Nu kan de prothese geplaatst worden, ook dit wordt weer gecontroleerd met de robot. De orthopeed doet tenslotte de laatste check van de stabiliteit van de prothese en sluit de wond.

Nabehandeling

De nabehandeling is gelijk aan de patiënten die zonder de robot zijn geopereerd.

Doel robotchirurgie

Een betere plaatsing van de prothese waardoor de functie beter is met een langere levensduur van de prothese. Wel moet op dit moment de operatieduur nog korter worden. Nu is deze nog 10-20% langer dan de standaard operatieduur van 50-60 minuten. Helaas zijn er nu nog weinig wetenschappelijke data om aan te tonen dat robotchirurgie beter is dan de standard methode, maar de eerste resultaten zijn hoopgevend.